Du Lịch

HOMESTAY NGỌC SANG VĨNH LONG

HOMESTAY NGỌC SANG VĨNH LONG

Chi phí: 250.000 VNĐ/Người

Miễn phí: Đưa rước, xe đạp, ăn sáng, ăn tối.

Địa chỉ: 95/8 Ấp Bình Lương, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

SĐT: 0909.201.828 – 0907.747.305

Email: Homestayngocsang@yahoo.com.vn

HOMESTAY NGỌC SANG

Địa chỉ: 95/8 Ấp Bình Lương, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

SĐT: 0909.201.828 – 0907.747.305

Email: Homestayngocsang@yahoo.com.vn

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply